https://www.naturalsite.pl/Suplement-diety-na-nowotwor-PAW-PAW-NSP-gratis-p225?force=1

Co to jest nowotwór?

Nowotwór to nieprawidłowa tkanka powstająca z jednej „chorej” komórki organizmu. Rośnie ona w wyniku niekontrolowanych podziałów komórek, połączonych z jednoczesnym zaburzeniem różnicowania się powstających komórek. Organizm traci kontrolę nad procesem namnażania się komórek w wyniku mutacji różnych genów, które kodują białka pełniące istotną rolę w cyklu komórkowym. Geny takie nazywamy protoonkogenami i antyonkogenami.


Nowotwór, a nowotwór złośliwy

Choroby nowotworowe rozwijają się w wyniku namnażania się nieprawidłowych komórek (tzw. komórek nowotworowych), których mechanizm kontroli wzrostu został uszkodzony przez mutacje genetyczne (część nowotworów może być dziedziczna). Mnożące się w sposób niekontrolowany komórki tworzą tkankę, która – w zależności od rodzaju nowotworu – może przyjmować różne formy i osiągać różną wielkość: od kilkumilimetrowych zmian skórnych po liczące kilkadziesiąt centymetrów średnicy guzy.

Nowotwory można podzielić na łagodne i złośliwe (tych boimy się najbardziej).
Nowotwory łagodne są dobrze oddzielone od sąsiadującej, zdrowej tkanki (nie naciekają na sąsiadujące tkanki) i nie mają zdolności tworzenia przerzutów – dzięki czemu z sukcesem są usuwane na drodze zabiegów chirurgicznych. Nie wolno ich jednak lekceważyć, ponieważ niektóre z nich mogą być punktem wyjścia dla nowotworu złośliwego. Przykładem są polipy jelita grubego, które należy usuwać, ponieważ może się z nich rozwinąć rak jelita grubego.
Określenie „rak” często stosowane jest w odniesieniu do całej grupy nowotworów złośliwych, choć powinno się go używać tylko w przypadku złośliwego nowotworu nabłonkowego.

Objawy, których nie wolno lekceważyć

Rozwijająca się choroba nowotworowa może być przyczyną objawów powodujących szybkie poszukiwanie pomocy lekarskiej (krwioplucie, krew w stolcu), może być też przyczyną objawów wyraźnie dostrzegalnych (zmiany w wielkości, kolorystyce czy też kształcie znamienia na skórze, wyczuwalny guz w piersi, guz w tkance podskórnej) lub może wywoływać zespół objawów, którym nie poświęca się początkowo większej uwagi, a nawet są długo lekceważone (chrypka, utrata wagi, podwyższona temperatura, przewlekłe zaparcia czy biegunki i wiele innych).
Nie muszą to być objawy chorób nowotworowych, ale są dowodem na to, że coś w organizmie funkcjonuje nie tak, jak powinno. W trosce o własne zdrowie i o efektywność ewentualnego leczenia, jeśli będzie ono potrzebne, powinien je zbadać lekarz, tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

Profilaktyka raka

Zapobieganie zachorowaniom na nowotwory, zwłaszcza złośliwe, jest skomplikowanym procesom. Przede wszystkim dlatego, że w większości przypadków trudno wskazać jeden czynnik odpowiedzialny za proces nowotworowy. Najczęściej o zachorowaniu decyduje połączenie przyczyn organicznych (predyspozycje genetyczne, przebyte wcześniej choroby) i czynników środowiskowych (np. ekspozycja na substancje chemiczne, promieniowanie jonizujące, dieta, niska aktywność fizyczna, palenie, alkohol). 
Profilaktyka nowotworowa polega na połączeniu eliminacji czynników szkodliwych ze wspieraniem naturalnych mechanizmów obronnych. Z jednej strony usuwamy ze środowiska substancje rakotwórcze, walczymy z paleniem tytoniu, ograniczamy ekspozycję skóry na promieniowanie ultrafioletowe, modyfikujemy dietę i zwiększamy aktywność fizyczną. Z drugiej dbamy o harmonijny rozwój organizmu, zapobiegamy nadwadze i otyłości, dostarczamy organizmowi niezbędnych składniki odżywczych, a także dbamy o diagnostykę i leczenie chorób, które zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe. Profilaktyka musi iść w parze z regularnymi badaniami ukierunkowanymi na wczesne wykrywanie pewnych zmian nowotworowych (np. cytologię czy mammografię, zgodnie z zaleceniami lekarza).Jak zapobiegać nowotworowi?

Nie istnieje sprawdzony sposób na uniknięcie zachorowania na nowotwór. To, czy zachorujemy, zależy od genów, wieku i stylu życia. Zdaniem naukowców nowotworom złośliwym można zapobiegać. To dlatego powstał "Europejski kodeks walki z rakiem", który zawiera 12 ważnych zaleceń. 

 • Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.
 • Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Wspieraj politykę miejsca pracy wolnego od tytoniu.
 • Utrzymuj prawidłową masę ciała.
 • Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na siedząco.
 • Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia. Jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw i owoców. Ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów spożywczych (o wysokiej zawartości cukru lub tłuszczu) i unikaj napojów słodzonych. Unikaj przetworzonego mięsa; ogranicz spożycie mięsa czerwonego i żywności z dużą ilością soli.
 • Ogranicz spożycie alkoholu.
 • Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Chroń się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej. Nie korzystaj z solarium.
 • Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy.
 • Dowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne promieniowanie spowodowane wysokim stężeniem radonu. Podejmij działania na rzecz zmniejszenia jego poziomu.
 • Kobiety powinny pamiętać o tym, że karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na nowotwory. Jeśli możesz, karm swoje dziecko piersią. Hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów.
 • Zadbaj o to, aby twoje dzieci poddano szczepieniom ochronnym przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).
 • Bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania raka jelita grubego, raka piersi, raka szyjki macicy. Wykonywanie badań profilaktycznych to najskuteczniejszy sposób na wczesne wykrycie raka.

Liczne badania potwierdziły, że dzięki Paw Paw komórki rakowe są izolowane od dostaw krwi, w efekcie obumierają. Można używać w czasie chemioterapii i radiacji, zwiększając tym samym efektywność zabiegów i zmniejszając skutki uboczne. Jest to niewątpliwie przełom w walce z tą groźną chorobą. Paw-Paw można stosować także w walce z guzami łagodnymi, właściwie z każdym typem anormalnej tkanki, która rozwija się szybciej  niż normalne, zdrowe komórki. Paw paw wpływa niszcząco na zakażenia bakteryjne. 

Przypadki klicznie paw paw 

Oto kilka opisów przypadków, które mogły zostać opublikowane. Pochodzą z ostatnich badań klinicznych:

 1. PACJENT NR. 8 – rak jądra
  7 miesięcy chemioterapii połączonej z Paw Paw. Guz całkowicie ustąpił, a zmiany chorobowe w 14 węzłach chłonnych całkowicie zniknęły.
 2. PACJENT NR. 12 – Rak piersi z przerzutami w stadium 4 (najgorszy)
  Po 6 tygodniach kurowania Paw-Paw rozwój choroby zostaje zatrzymany, a wielkość guza zmniejsza się o połowę.
 3. PACJENT NR 56 – Rak prostaty w 4. stadium
  Po 6 tygodniach rozwój choroby zostaje zatrzymany, a guz zmniejsza się o 25%.
 4. PACJENT NR. 75 – Rak prostaty
  Po 6-8 tygodniach wyniki testu – prostata w normie.
 5. PACJENT NR 52 – Chłoniak nieziarniczy
  Chory chorował 6,5 roku i trzykrotnie przeszedł chemioterapię. W ciągu 35 dni kurowania liczba białych krwinek zmniejszyła się z 34 000 w mm3 do 11 200. Normalna norma dla zdrowej osoby wynosi od 3500 do 12 000. Limfocyty zmniejszyły się z 67% do 30%, co mieści się w wymaganych 16% do 43% u zdrowego człowieka.
 6. PACJENT NR. 3 – Zanik guza nowotworowego potwierdzony rezonansem magnetycznym.
  Jedną z wyjątkowych właściwości PawPaw jest to, że roślina może pomóc w niszczeniu komórek odpornych na leki stosowane w chemioterapii.

Roślina wymaga dalszych badań i badań, zanim zostanie oficjalnie uznana za lek na raka. W każdym razie dotychczasowe badania są niezwykle obiecujące. PawPaw czerpie energię z nieprawidłowych komórek. Każda komórka potrzebuje energii do rozwoju. Aby go wyprodukować, komórki rakowe pochłaniają tyle cukru, ile mają dostępne. Następnie wytwarzają substancje biochemiczne, które rozkładają zdrową tkankę i chronią glukozę do dalszego wzrostu. Po drugie, Paw-Paw zapobiega rozwojowi sieci naczyń krwionośnych, których rak potrzebuje do wzrostu. Ten proces jest znany jako angiogeneza. Rak nie daje przerzutów bez dodatkowej krwi i tlenu.